הערכת שווי נכס

הערכת שווי דירה נעשית על ידי שמאי מקרקעין, בעל מקצוע אליו תפנה בטרם תרכוש או תמכור דירה או נכס מקרקעין.

הסוכנות מספק שירותים של הכנת חוות דעת על דירות מגורים ובתים ובדיקתם לפני רכישה או מכירה.

למשרד ניסיון רב בבדיקות ובהערכות שווי דירות ונכסים לפני רכישה. לפני ביצוע  עסקה במקרקעין, מומלץ ששמאי מקרקעין מנוסה יבצע בדיקה מקיפה לשם הערכת שווי נכס.

השירות כולל ביקור בנכס והזמנת מסמכי הבית המשותף מלשכת רישום המקרקעין , בדיקת תיקי בניין ומצב רישוי, בדיקת תוכניות בניין וזכויות הבנייה.

חוות דעת שמאית מפרטת מצב תכנוני: זכויות הבנייה, מצב משפטי, מצב פיזי, נתונים לאומדן השווי ותחשיב מפורט לאומדן השווי. חוות דעת שמאי עשויה לכלול גם בדיקת מיסוי מקרקעין, הצפוי בעת המימוש.